اخبار زنده - بروزرساني لحظه اي

اقتصادی

آشنایی ب
آب و هوای حاکم بر منطقه از نوع خشک و کویری است؛ حداکثر و حداقل مطلق درجه حرارت هوا در ایستگاه بشرویه ۴۹ و ۲۷- درجه سانتی‌گراد گزارش شده است.
جديدترين اخبار
© بورس روزانه 1389-1393